Het PDF van 'Tussen Apoera en Oreala' van Clark Accord is vrij van kosten.
De Clark Accord Foundation wil het lezen van boeken bereikbaar maken voor een ieder en in het bijzonder voor jongeren.
De stichting krijgt geen subsidie en is non-profit.
Om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken is uw vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Maak uw bijdrage over op:
bankrekeningnummer NL15 TRIO 0254 717 985
t.n.v. Stichting Clark Accord Foundation
onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

Alvast bedankt en hartelijke groet!

Het bestuur van de Clark Accord Foundation