De goede immigrantBeste Familie, Friends & Fans (Fa Frie Fa),

Voor velen was het een bewogen jaar. Maar ondanks een jaar van ups & downs heeft de Clark Accord Foundation niet stilgezeten. Met jullie steun hebben we toch maar mooie mijlpalen weten te bereiken.

Om maar enkele te noemen; de lancering van het luisterboek ingesproken door Lucretia van der Vloot en de schrijfcursus voor enthousiaste ontluikende schrijvers, verzorgd door Karin Lachmising. Behalve de opname van een verhaal van Accord in de Goede Immigrant, 23 visies op Nederland (Dipsaus Podcast, 2020), mocht zus Liesbeth Accord op 8 augustus het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van Quincy Gario. Een ode aan Accord.

Wij danken jullie voor je vertrouwen het afgelopen jaar en hopen op wederom een fijne samenwerking in 2021!

2021 het 10e sterfjaar van onze inspiratie bron Clark Accord.
Laten we er een mooi jaar van maken, vol van Accord-inspiratie.

Namens het CAF bestuur draag ik u een warm hart toe en een spetterend, gezond Nieuwjaar!!

Monique Accord
Secretaris Clark Accord Foundation.

 

 

SWR LogoStichting Sorgu Wi Respekiwan
Correspondentieadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 08625960
KKF reg.nr.: 9793


Paramaribo,

Betreft: Maaltijdenproject SWR

 

Onze senionerenburgers vormen een van de kwetsbaarste groepen in Suriname. Zij zijn ernstig getroffen door de economische situatie in ons land. Voor velen van hen is het financieel niet langer haalbaar om in hun levensonderhoud te voorzien; zelfs de eerste levensbehoeften zijn voor hen nu niet meer haalbaar.

Start maaltijden project
De schrijver Clark Accord, bekend van zijn succesvolle debuut roman “De Koningin van Paramaribo” (welke handelt over Wilhelmina Rijburg, de populairste prostituee van Paramaribo van toen) werd tijdens zijn vooronderzoek in 1999 geconfronteerd met de grote nood waarmee seniorenburgers in Suriname te kampen hadden. Dit was de reden tot het oprichten van de Stichting Wilhelmina Rijburg op 2 november 2000 in Nederland. Met de oprichting van deze Stichting zou de eerste stap gezet moeten worden naar de verbetering van de erbarmelijke situatie waarin seniorenburgers in Suriname zich bevinden.

Om het geheel van dit maaltijdenproject in Suriname te coördineren werd op 2 oktober 2001 de Stichting Sorgu Wi Respekiwan opgericht. Op initiatief van Clark Accord ontvingen vanaf medio april van dat jaar twintig seniorenburgers dagelijks een warme maaltijd.
Jarenlang heeft de Stichting Wilhelmina Rijburg financiёle ondersteuning gegeven aan de Stichting Sorgu Wi Respekiwan. Door de geleidelijke afname van deze steun konden minder maaltijden worden verstrekt aan de doelgroep.

Doel Stichting Sorgu Wi Respekiwan (SWR)
De Stichting Sorgu Wi Respekiwan heeft zich ten doel gesteld: Het verbeteren van de sociaalmaatschappelijke, gezondheids- en economische positie van ouderen vanaf 60 jaar en wonende in
Suriname.

Visie (SWR)
Een duurzame verbetering van de positie van de seniorenburgers in Suriname bewerkstelligen, waardoor zij hun onafhankelijkheid bewaren; kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zich blijven ontplooien; van goede zorg verzekerd zijn en hun waardigheid in de maatschappij kunnen behouden.
Het uitvoeren van een structureel maaltijdenproject is van eminent belang omdat het een garantie biedt op een voedzame maaltijd die een essentiele bijdrage levert aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van de seniorenburger. Daarnaast kunnen seniorenburgers middels dit project een goede gezondheidssituatie handhaven ter preventive van ernstige ziekten.
Ook het geestelijk welzijn van de seniorenburgers kan bevorderd worden door hen zoveel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te bedienen dan in een zorginstelling.

Missie (SWR)
Bovengenoemd tracht de Stichting te bereiken door:

  • Het bijdragen in de primaire levensbehoeften van de minderbedeelde senioren door hen van warme maaltijden te voorzien.
  • Het scheppen, bevorderen en instand houden van een klimaat van sociale bewogenheid onder de seniorenburgers.
  • Het stimuleren van het verantwoordelijkheidsbesef bij de bevolking t.o.v. de seniorenburgers.
  • Het samenwerken met organisaties met een gelijk gericht doel op nationaal-, regionaal- en internationaal niveau.
  • Het aanwenden van alle haar ten dienste staande wettige middelen, welke aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

SWR verricht momenteel activiteiten in twee ressorten n.l. in
SARON en in Wi Kontren (ressort centrum)

Groepsgrootte: Het aantal seniorenburgers dat van SWR 3x per week een warme maaltijd ontvangt is 20. De groep bestaat momenteel uit 13 vrouwen en 7 mannen in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder. De oudste seniorenburger in deze groep is momenteel 93 jaar.

De maaltijd: De maaltijd wordt afgestemd op het dieet van de individuele seniorenburger. Het menu is afwisselend en zoveel als mogelijk gevarieerd. De aangeboden maaltijden bestaan uit: rijst of aardappelen met groenten en vis of kip. Eenmaal per week wordt er een soepmaaltijd (brafu) opgediend (cassave-, oker-, grit’bana, enz).

De verzorging: Voor iedere seniorenburger zijn 3 voedselcontainers aangeschaft, waarin de maaltijden worden opgediend. De maaltijden worden centraal bereid in een keuken, waarmee de SWR afspraken heeft. De samenwerking met de keuken (leverancier van het voedsel) is goed. Er is op regelmatige basis overleg met de keuken over het menu. De seniorenburgers zijn naar
eigen zeggen zeer tevreden over de maaltijden, die goed smaken en er ook smakelijk uitzien. Zowel SWR, de coordinatoren en de vrijwilligers zijn tevreden over de kwaliteit van de geleverde maaltijden.

De gezondheidssituatie: De meeste seniorenburgers hebben een verhoogde bloeddruk (hypertensie), vaak in combinatie met suikerziekte (diabetis mellites). Ze bezoeken regelmatig de
dokter en zijn overwegend slecht ter been en in sommige gevallen zelfs bedlegerig.

Mantelzorg: De meeste ouderen wonen alleen en krijgen hulp van een familielid en/of een buur. De meest voorkomende situaties zijn: verwaarlozing v.d. woonomgeving (woning/erf); een beperkte mobiliteit en het (soms) ontbreken van nutsvoorzieningen vanwege schaarse financiёle middelen van de senioren burgers.

Conclusie:
Het maaltijdenproject van SWR voorziet zonder meer in een grote behoefte. De seniorenburgers kijken er reikhalzend naar uit. Het is triest om te zien onder welke omstandigheden sommigen van hen moeten leven, terwijl ze toch ook hun krachten gegeven hebben aan de ontwikkeling van het land Suriname. Als er familie is, is die zo druk met o.a.voorzien in de eigen behoeften dat er vaak onvoldoende tijd wordt ingeruimd voor de ouderen, die eventueel hulp nodig hebben.

Opmerkingen:
De Stichting Sorgu Wi Respekiwan zal om het maaltijdenproject te kunnen voortzetten en uitbreiden acties moeten ondernemen om de nodige financiёle middelen te genereren. De voortzetting is hard nodig, omdat deze seniorenburgers reikhalzend uitkijken naar de warme maaltijd die zij zich niet meer elke dag kunnen permitteren. Niet alleen om de maaltijden, maar zij kijken ook uit naar iemand die ze respectvol behandelt. Want zoals zij zeggen: “Het is niet alleen de maaltijd, die bezorgd wordt, maar ook om het gezelschap. Ook al blijven zij niet lang, er komt iemand langs!”

Voor het continueren van dit project hebben wij uiteraard middelen nodig. Wij benaderen u dan ook met het verzoek, dit project te ondersteunen met een bijdrage, afhankelijk van uw mogelijkheden. Vanwege COVID-19 zijn vele bedrijven in een moeilijke financiële situatie terecht gekomen, waardoor zij veel minder in staat zijn om ondersteuning te verlenen aan dit project.

De eigen bijdrage van de seniorenburger is vastgesteld op srd. 3,50 per maaltijd, welke het gevoel van eigen waarde en respect, die deze Surinaamse burgers verdienen, moet verhogen.

Een goed verzorgde, op dieet afgestemde, maaltijd kost momenteel srd. 25,- per dag incl. transportkosten. Voor 3 dagen per week, op kwartaalbasis is dat srd. 975,- ; halfjaarlijks is dat srd.
1950,- en op jaarbasis srd 3.900,- per seniorenburger.

Contactpersoon: P. Snijders; tel. 08625960; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bankrelatie DSB srd. 55.20.517; DSB euro 55.20.622; DSB usd. 55.20.576 en GODO srd. 18.64.29.
Overmakingen t.n.v. Stichting Sorgu Wi Respekiwan onder vermelding van maaltijdenproject.

 

Hoogachtend,
Het bestuur van SWR,

 

Peter Snijders, voorzitter.

 

Bron: informatie SWR

Liesbeth Accord ReadMyWorld festival Tolhuistuin Amsterdam De goede immigrant

Op 8 augustus 2020 mag Liesbeth Accord, tijdens het ReadMyWorld festival in het
Tolhuistuin in Amsterdam, het 1e exemplaar in ontvangst nemen van:
#De goede immigrant
23 visies op Nederland
Samengesteld door Dipsaus Podcast.

Hierin is opgenomen een verhaal uit Shirley in Allochtonie van Clark Accord.
Link naar bestelpagina https://uitgeverijpluim.nl/boeken/de-goede-immigrant

 

 

Frits Terborg en Clark Accord hadden een klik. Bij de opening van eFTee Books was Clark erbij.

Toen de Clark Accord Foundation Suriname van Start ging, was Frits Terborg er op de achtergrond altijd bij.

Frits Terborg was zeer betrokken bij de Clark Accord Foundation.
Mede dankzij Terborg heeft de Clark Accord Foundation, de verhalen van haar eerste “Sori Yu Talenti” Schrijfwedstrijd voor jongeren, vastgelegd in “Het geheim van Ston Oso en andere verhalen”.
Terborg heeft de eindredactie voor zijn rekening genomen.

Frits Terborg we gaan jou heel erg missen!
Suriname ihb liefhebbers van de Surinaamse literatuur, gaan jou heel erg missen.

Wij dragen het eerste boek van de Clark Accord Foundation “Het geheim van ston oso en andere verhalen” op, aan Frits Terborg!

Frits Terborg Waka bun!

Het geheim van Ston Oso en andere verhalen 1 Het geheim van Ston Oso en andere verhalen 1

 

 

 

 

 

 

 

Clark Accord Koos BreukelProgramma ter gelegenheid van de 9e sterfdag van de bekende Surinaamse schrijver Clark Accord (1961 -2011) met optredens door Spoken Word artieste Soraya Bruinendaal en actrice Lucretia van der Vloot. Schrijver/journalist Onno Blom interviewt Lucretia van der Vloot over de betekenis van het werk van Clark Accord en over de ‘making of’ van het luisterboek. Lucretia heeft de luisterboekversie van Accord’s succesvolle debuutroman ‘De Koningin van Paramaribo’( Nijgh & Van Ditmar) ingesproken.

Het programma wordt in medio juni uitgezonden vanuit het OBA Theater en is een samenwerking tussen de Clark Accord Foundation en OBA Huis van alle Talen. Na de live uitzending is het programma op ieder moment terug te kijken via OBA Studio.

https://www.huisvanalletalen.nl/verhalen/clark-accord-lezing-2020-11-mei-15-30-uur 

Soraya Bruinendaal heeft op 11 mei 2019 tijdens de Clark Accord Sessions voorgedragen:

Zij is ook ik - Wij zijn, Koningin van Paramaribo

Het kind van gister is omringd door mensen die haar verdriet niet kennen. Geen levende ziel die weet van dit verhaal. Alleen de muren die ooggetuige waren van een plek waar tijd zich samenvouwde en ontketende in een alles veranderende oerknal.

Overdag speelt ze in gedachten nog steeds dyompofutu naast het erf en leeft ze het zorgeloos bestaan van een onschuldig kind. In haar was een onbekende stilte ontstaan die het geschreeuw van haar pijn probeerde te overstemmen. Als gevolg hiervan krommen de hoeken van haar mond met de lach van een vreemde en wanneer ze huilt, verschijnen er sibi busi’s die haar onrecht delen waardoor het erf vol met tranen komt te staan…

Soms wanneer de nacht valt, hoort ze het hout weer kraken, kruipen koude kriebels net alata’s over haar heen en blaast vanuit de Timmermanstraat een zachte wind, melancholisch, het lied van haar stille getuigenis. Zij is de vrouw van vandaag die nu zweeft op dit lied, zonder enige schaamte noch pardon. De wereld is van haar en niet andersom.

Het is niet de wind die bepaalt wie die meeneemt. Niet de zon die bepaalt naar wie die straalt en niet het water dat bepaalt naar waar die stroomt. Nee. Zij is die draiwinti die haar eigen tij keert, de vurige zon anga fayalobi. Geen watram’ma, maar een sirene die macht heeft over de zee. Zij is zowel eb als vloed. Zowel onstuimig als onvoorspelbaar, net zoals de Surinamerivier. Zij is de hoogste berg ina kondre die boven een grootse jungle uittorent. Even indrukwekkend als dat ze een lust voor het oog is.

Zij is de gevallen vrouw die niet bestaat en net de uitdrukking van vandaag de dag, verouderd. Zij is elegant net de term, maar verspeelde allesbehalve haar reputatie. Die was net zo sterk lek din bowtu fu Isri. Zij is de verborgen schat die haar tot meer dan een vrouw vormde, maar tegelijkertijd de drang tot genegenheid verdrong naar de bodemloze put waaruit die was ontstaan. Zij draagt haar kroonjuweel als haar kroon. Geen wonder dat zij is gekroond tot kroonjuweel der juwelen.

 

Koningin van Paramaribo
Zij is een heilige die pronkt in de kleren van de duivel. The Devil’s advocate die de straat beweegt naar haar hand. The Queen of the night with an inexplicable act what made her the talk of the town.

Het kind van gister en de vrouw van vandaag hebben iets gemeen met elkaar. Wij zijn ze allemaal weleens geweest. Samen dragen we de geheimen van een tijd geleden. Hebben het kind van gister en de vrouw van vandaag in het heden nooit eronder geleden, maar lagen zij bovenop hun pijn.

Ik schuif mijn pijn ook niet onder stoelen of banken, instead I thrive on mine.
Want ook ik ben koningin van Paramaribo.

Gebroken als dertienjarige en omringd door mensen die mijn verdriet niet kenden. Ook ik was getuige van tijd die zich samenvouwde in een alles veranderende oerknal. Maar ook ik zweef nu op mijn melancholische liederen. En met een hart zo breed en groot als de heupen van Agutobo, ben ik vandaag de dag, nu ook die sterke vrouw.

Wij dragen allen een pijn.
Schuif het niet onder stoelen of banken. Zowaar mi de Soraya Bryony Josephine Henna Bruinendaal, mi nafu tak in tongo fu pot krakti ini mi wortu.
Want woorden blijven woorden, maar kracht dat zijn wij...

Soraya Bruinendaal

 

 

 

Soraya Bruinendaal

Soraya Bruinendaal staat ook wel bekend als Soraya Bryony.

Zij is geboren in Suriname en kwam naar Nederland in 1988, waar zij grootgebracht werd in Amsterdam. Zij heeft een grote fascinatie voor gedichten en verhalen schrijven. Het eerste gedicht dat zij schreef, beschrijft het verlies van haar moeder Henna. Het schrijven was bedoeld als verwerkingsproces. Toen was Soraya pas 13 jaar. Kenmerkend voor haar gedichten zijn dan ook de gevoelens die we allemaal hebben of herkennen.

Haar stijl is beschrijvend. Ze verwerkt de nodige woordspelingen in haar stukken, zodat elke lezer de aandacht erbij kan houden. Wanneer de lezer zijn of haar eigen associatie naar voren kan
halen, is haar doel behaald. Haar wens en passie is iedereen te kunnen blijven inspireren met haar woorden en verhalen.

De Ware Tijd - Literair februari / maart 2020

 

 

Sanguilla Vabrie heeft op 11 mei 2019 tijdens de Clark Accord Sessions voorgedragen:

Misi Kapelka, (ode aan MAXI LINDER)

No frede fu kari mi prisiri
Lusu mi p’kinso fu a denki dati
yu,
be verwakti taki
mi,
no bo abi
someni dek ‘ati

No frede fu kari mi prisiri
Bikasi,
Mindri a lostu fu
kot-koti
Soerdati
las den makti
fu kenki prakseri
tra tra fasi

No frede fu kari mi prisiri
Te obia a no fu yu
No spiti na ini
Pina,
meki taki
Yu,
Wani puru atibron fasi
Lesi strafu
na tapu
mi pranasi
Bika mi
abra na pasi
kon miti, kondre

No frede fu kari mi prisiri
meti buba
kari sten
Libisma skin,
sori ten,
no b’abi no wan sari ati
di mati
tapu ai fu luku yari
fu sji, mi
na nyun nyan uma pikin

No frede fu kari mi prisiri
Mi, no sabi sa na pre
Mi sabi sa na libi

Gudu man,
gi mi okasi
fu tyari moro paki
Ini ten
Gado sabi,
Skapu ede, nanga krabita ede a no wan

No frede fu kari mi prisiri
Langa libi, langa sji sani
Ma fu gi wi switi smeri
Fu tai, ini mamyo
Now tide, yu kari mi motyo
Bika mi de,
nanga mi du! 

 

No frede fu kari mi prisiri
Gran’ma koto ben grati, bifo
a fesi kon proi proi
Fu di m’e prodo
Anga mi moi moi
A
uma presi disi tai hebi udu!

Zij is een ander soort vrouw
Zij staat op een ander getal
Jij hoort slechts het geluid van een kind

Zij is een ander soort vrouw
Zij is net de koele winters,
met verharde tenen
totdat,
Totdat de krampen in zijn tenen
Doorvoeren via het kanaal
Richting, zijn benen

Zin volgend
Zin volgt
En Zij
Is een ander soort vrouw
Zij weet welke woorden ver genoeg zijn
Zij is de nachtelijke bevrediging
Tracht gebieden die
Ver,
Bindingen maken

Zij is een ander soort vrouw
Jij hoort haar tussen het oerwoud
Van ontstemming
Het gevaar van drijfzand
De onzichtbare wonden
De vluchtige ontmoetingen

Zij is de stroomversnelling van eenzaamheid
Magdalena in armoede
Het onbegrip in ellende
De verboden vrucht in Genesis

Zij is een ander soort vrouw
Zij is niet de vrouw die ‘’hij’’ wil
Zij is de gedachte dat ‘’hij’’ heeft
Zij verlicht het gevoel, in zijn idee
Zij is een ander soort vrouw

‘’Maakt dat haar een monster?

© Sanguilla Vabrie

 

Sanguilla Vabrie
Biografie:

Persoonlijke gegevens:

Naam: Sanguilla Vabrie
Artiestennaam:  Avanaisa EmeliJo
Links:  Sanguilla “Emelijo” (facebook pagina)
  guilla_emelijo_ (Instagram)
  EmeliJo’s Diary (wordpress)


Sanguilla Vabrie is dichter en schrijver woonachtig in Amsterdam. Zij is geboren in Suriname, Paramaribo en schrijft in het Nederlands, Engels en Sranantongo. Ze is een dichter van hart die graag schrijft over gevoel en emotie maar zegt dat alles om haar heen haar inspireert en dit kan je in verschillende van haar teksten terugvinden.
Sanguilla beschrijft zichzelf als iemand die heel bescheiden is, ze houdt van woorden, emoties en expressie en heeft van kinds af altijd interesse gehad in creatieve uitingsvormen. Haar grote inspiratiebron is Michael Slory.
Verder heeft zij heel veel bewondering voor het werk van dichters Maya Angelou, Louise Wondel, Celestine Raalte, Gerrit Barron, S. Sombra en Ijeoma Umebinyuo.

Sanguilla heeft op diverse podiums gestaan in Nederland waaronder het open mic bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Spreken is goud, Het Lichtpuntjes festival, Het Juni Gedicht festival, Het Bazaar in de Koningskerk, Jeugddiensten bij de Gemeente EBG Amsterdam & Rotterdam, In the picture festival Bijlmerpark theater, Dr. Sophie Redmondlezing & talkshow Amsterdam, Clark Accord lezing, Theater Zuidplein ‘’Ode aan Oscar Harris’’.
Ook heeft zij in de theaterproductie ‘’Op weg naar vrijheid’’ geschreven door Mw.Thea Doelwijt gespeeld. In 2017/2018 Talentlab Poetry & Performing arts o.l.v. stadsdichter van Amsterdam Gershwin Bonevacia en van 2017 t/m 2019 heeft zij de hoofdrol vertolkt van Celina in de theaterproductie ‘’1862 Plantage Strubbelingen’’ geschreven door Anita Plowell.

Sanguilla Vabrie is ook singer & songwriter. Zij is 9 jaar koorlid geweest van het gospelkoor Colours of God, is leadzangeres geweest van de reggaeformatie Blakman Unity en zij deed backing vocals voor de reggaeformatie Rootz Energy en Innersoul.

 

 

DWT zaterdag 18 januari / zondag 19 januari 2020 DwT B5
Literair, nr.1555, jrg. 34

DWT Literair 18 1 2020

 

Clark Accord Foundation Euredice Tauwnaar

Euredice Tauwnaar. Een van de Spoken Word talenten van de Clark Accord Sessions 2019. Als talent uit de Poetry Class van stadsdichter Gershwin Bonevacia is zij bezig de wereld van het schrijven in poëzie te ontdekken. Haar opvallende kenmerken zijn reflecties over innerlijke vraagstellingen. Altijd met een vleugje liefde en licht. Welke eigen betekenis geeft zij het verhaal van de Koningin van Paramaribo?

 

Mooi misi kon dansi
Mi gudu kon dansi
Kon dansi mik tamara si

Bij het horen van de tonen
gaat de hand in de zij
en zweven de woorden
op de melodie van zelfliefde

Een lied die ons
Surinaamse Koninginnen
bij ons naam noemt

Wilhelmina, Oma Sjane, tante Wonny,
Marilva, Sylvana en Euredice

Verschillende personages
met ieder een eigen verhaal
Die allen naar de titel
‘De Koningin van Paramaribo’ verwijzen.

Mooi misi kon dansi
Mi gudu kon dansi

De woorden van dit lied
brengen de koninginnen terug,
naar het verlangen
geïdentificeerd te worden
met het land,
waarvan wij de taal en het verhaal delen.

‘’ MAXI”
Maxi Linder
Maxi Linder is in verschillende vrouwen
In verschillende dimensies
en in verschillende gebeurtenissen
opnieuw gemanifesteerd.

Als de 18 jarige jonge vrouw,
3de generatie afstammeling
van een tot slaaf gemaakte,
opgevoed door oma,
die de keus maakte, haar toekomst te ontwikkelen,
in een land, waarvan een positief zelfbeeld
veelal afhankelijk was van Eurocentrische schoonheidsnormen.

De Maxi Linder in haar
heeft haar doen concluderen,
dat zij ten alle tijden weet
wie zij is,
wat zij wilt,
maar daarvoor vooral haar zelf blijft.

Het is haar niet kwalijk te nemen,
dat haar perspectief,
over vrouw zijn beïnvloed is door
Het hebben van 2 banen,
het ontbreken van een mannelijke beschermer,
en
het hebben van intense verlangens
naar een land
waar de zon wel elke dag opkomt

Met regelmaat reist zij terug.
Zij het terug in de tijd
zij het door de muziek,
zij het door te sparen,
om even de die opkomende zon weer te mogen ervaren.

Mooi misi kon dansi
Mooi Maxi kon dansi

Zij dansen als de politicus die haar eigen partij opricht
Als de trainster van een voetbal team,
als een theater maakster met hitsige scenes
waar hun stem met regelmaat wordt bekritiseerd

Zij dansen op de bewegelijke verlangens
van een ritmische drum
en opzwepende zonnige klanken

WELLL, niet alles wat blinkt is GOUD!!!

Onze glimmende huid
is ons eerste aangezicht,
maar zeker niet de reden
waarom wij ons aanzien hebben verworven.

De Surinaamse vrouw is uniek
De zwarte vrouw is uitzonderlijk
De Koningin van Paramaribo is exclusief in haar soort

Zij heeft zich inmiddels geprofileerd
als een waardig handelsmerk.

Gekenmerkt door vele kleuren,
prikkelende smaken
en zoete vreugde.

Het zijn de moeders gebouwd in de Fernandes Fabriek.
Zij draaien op de staatsolie van hun land
en in hun pijn zit een stuk kolonialisme verweven.

Elk kind van Surinaamse komaf
herkent zijn moeder in de Koningin van Paramaribo

De Surinaamse Koninginnen van nu
kennen allen het refrein
. je man is je eerste diploma
. je haar is je kroon
. laat altijd het beste van jezelf zien, maar wees op je hoede
Het couplet,
Met de les
dat liefde en geluk
een vluchtig bezoek is
van komen en gaan.
En in het hol van de Leeuw
treed Maxi Linder 'De koningin van Paramaribo' zich aan

De olie waar hun motor op draait
bezit ingrediënten
waarmee de Koninginnen van nu
nog steeds hun mondje mee weten te roeren

Met de hand in hun heup
vloeiend algemeen beschaafd Nederlands,
beargumenteren zij hun individualiteit,
beschermen zij hun unieke ‘IK’
en doorbreken zij taboes.

 

Er is minimale begrip voor de Koningin van Paramaribo
Zij heeft getracht haar prinses te behoeden
tegen de 1-0 achterstand
waar zij, eens in haar leven
mee te maken zou krijgen.

Het hol van de Leeuw kent vele wolven in schaapskledij
Zij worden herkent door de Maxi Linders in ons

Met strijdvaardigheid, bewustwording en eigengereid
wordt respect afgedwongen en opgeëist.

En alla den presi den oema dis e kmopo,
zijn het de forten die met hun energie beschermen

Die diploma is nodig
om ervoor te zorgen,
dat niemand,
vooral geen man
jouw keuzes voor jou maakt

Ie moes de wan oema foe joe srefi!!!
‘Wees een vrouw van jezelf’

Den mooi Maxi Lider foe tide, den de jere!

De Koningin van Paramaribo,
draagt tegenwoordig haar natuurlijk haren
in een bol als kroon op haar kruin.

Ze heeft haar 3 kinderen op tijd in de klas,
vlecht in de tussentijd het haar van de buurvrouw,
Belt tegelijkertijd haar zakelijke contacten.
Draait een bami voor 12.00 uur.
Volgt misschien nog een studie
en staat 14,30 weer bij school,
om alle kinderen op tijd bij voetbal, dansen en oma te laten arriveren.
Zij heeft geduld met hart van haar partner.
Zij is zich er van bewust,
dat het helen van hartzeer en trauma’s,
zelf door de man, moet worden ondervonden.

Een stabiele drie eenheid
moet vanaf de wortel groeien!

Zij heeft geduld met de ander,
rechtvaardigheid staat voor eigen belang
‘Er is altijd een extra bordje eten’

Mooi misi kon dansi
Mi gudu kon dansi
Kon dansi mik tamara si

‘Dans, dans door het leven
Dans als de Koningin die JIJ wilt zijn.

Trots, naar eer en geweten.

De manifestatie van Maxi Linder
zet zich onherroepelijk voort.

 

Zij houden van haar.
Zij was en is geliefd.

Wij eren de vrouwen, die de Koninginnen van Paramaribo voortbrengen.

Zij gaan door het leven met de zekerheid dat wat zij doen, goed is.

Het is een moeizaam bestaan.
Met als licht, dat wij al onze dromen mogen nagaan

Omhuld in Goud,
in pracht en praal.
Zijn het de verhalen van onze voorouders,
die het leven van de Surinaamse Koningin
met regelmaat benauwd.

Maxi’
‘Maxi Linder’
‘Mooiiiii misi!

Eensgezind en eens gebeurd.
Is Maxi Linder nooit verloren.
Het is de innerlijke kracht
die wij weten te behouden

Gemanifesteerd in vele personages
in verschillende tijden.

De Koningin van Paramaribo
Een vrouw om van de houden!!!!

Door ELINE VERBURG
07 okt. 2019 in GESCHIEDENIS

Maxi Linder UITGEVERIJ VASSALLUCA

De debuutroman van Clark Accord, die gaat over de Surinaamse prostituee Maxi Linder, ligt na twintig jaar nog altijd in de boekwinkels. De schrijver, die in 2011 overleed, verkocht meer dan 120.000 exemplaren van De koningin van Paramaribo.

Het is het waargebeurde verhaal over Wilhelmina Rijburg (1902-1981), een flamboyante en populaire prostituee. Met de opbrengst van haar werk ondersteunde ze arme kinderen en betaalde ze ook de opleiding van vele kansarme Surinaamse jonge mannen, die later hoge posten in de samenleving bekleedden.

Als 13-jarig meisje werd Wilhelmina in Paramaribo verkracht door een buurman; een traumatische gebeurtenis, die haar echter tevens ertoe aanzette om haar lichaam en seksualiteit te gaan gebruiken als middel (wapen) om hogerop te klimmen; als myoto, hoer. Haar werknaam hield ze over aan de tijd dat ze fan was van westernacteur Max I. Linder.

Ze zou uitgroeien tot de beroemdste prostituee van Suriname, door de mannen ’Koningin van de West’ genoemd. Ze had klanten in voorname kringen. en ging gekleed in opzichtige, dure kledij.

Het was niet alles goud wat er blonk. Zo werden Maxi en andere prostituees tijdens de Tweede Wereldoorlog - toen Amerikaanse troepen in Suriname de dienst uitmaakten om de bauxietindustrie te beschermen - uit angst voor seksueel overdraagbare aandoeningen vastgezet in Plantage Katwijk aan de Crommewijne-rivier. In dit interneringskamp werden de vrouwen gebrandmerkt, verkracht en mishandeld.

Na de oorlog verdiende Maxi haar geld vooral als bemiddelaar voor jonge hoertjes, die van haar het vak tot in de fijnste kneepjes leerden. Maar het verval en de eenzaamheid kwamen met de jaren. De vrouw die om haar schoonheid en macht op handen werd gedragen, eindigde als een oude dorpsgek die mensen op straat ging smeken om aalmoezen.

Bron: https://www.telegraaf.nl/lifestyle/1335378460/koningin-van-paramaribo-maxi-linder

UITNODIGING | 11 MEI 2019 | CLARK ACCORD SESSIONS
20 JAAR ‘DE KONINGIN VAN PARAMARIBO’

Twintig jaar geleden verscheen ‘De koningin van Paramaribo’, de debuutroman van Clark Accord (1961-2011). Een verhaal gebaseerd op het leven van de beroemdste en beruchtste prostituee van Suriname, Maxi Linder. Het boek spreekt zowel geschiedkundig als in literaire zin tot de verbeelding. Een verhaal over zelfbeschikking, misbruik, macht, ondernemerschap, wraak, politiek en sex.

Twintig jaar later is ‘De koningin van Paramaribo’ nog steeds een inspiratiebron voor verschillende generaties theatermakers, kunstenaars, schrijvers, dichters en muziek artiesten. Welke impact heeft het boek gehad in hun werk? Hoe kijken vrienden terug naar hun band met de persoon Clark Accord? Waarom is het verhaal van Maxi Linder nog steeds actueel?

Tijdens de Clark Accord sessions op zaterdag 11 mei 2019 vieren we het twintigjarig jubileum van ‘De koningin van Paramaribo’ met muziek, interviews, spoken word, kunst en een presentatie van thema’s geïnspireerd door het boek en de schrijver.

Datum: zaterdag 11 mei 2019
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: OSCAM, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam
Informatie: www.youtoday.nl | www.clarkaccordfoundation.nl

Clark Accord sessions

 


PERSBERICHT

Amsterdam, 16 april 2019

LANG LEVE DE KONINGIN!

Clark Accord sessions viert twintigjarig jubileum ‘De koningin van Paramaribo’ 


Op zaterdag 11 mei 2019 om 14.30-­‐17.00 uur presenteren YouToday en de Clark Accord Foundation in Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) in Amsterdam de Clark Accord sessions. Een middag waarop de succesvolle debuutroman ‘De koningin van Paramaribo van Clark Accord (1961-­‐2011) en zijn persoon centraal staan. Het verhaal van De koningin van Paramaribo is gebaseerd op het leven van wellicht de beroemdste en beruchtste prostituee van Suriname, Maxi Linder, die vooral furore maakte tijdens de koloniale periode. Een verhaal over zelfbeschikking, seksueel misbruik, macht, ondernemerschap, wraak, politiek en sex. Twintig jaar later is ‘De koningin van Paramaribo’ nog steeds een inspiratiebron voor verschillende generaties theatermakers, kunstenaars, schrijvers, dichters en artiesten. Welke impact heeft het boek gehad op hun werk? Waarom is het verhaal van Maxi Linder nog steeds actueel? Het jubileum van ‘De koningin van Paramaribo’ wordt gevierd met muziek, interviews, spoken word, kunst en een presentatie van thema’s geïnspireerd door het boek en de schrijver. Met onder anderen actrice Helen Kamperveen, theatermaker Dorothy Blokland en de Poetry Class van stadsdichter van Gershwin Bonevacia.

Herkenbaar
Clark Accord heeft met zijn debuutroman “De Koningin van Paramaribo” internationaal grote indruk gemaakt. Zijn gepubliceerd werk varieert van romans tot theatermonologen. Zijn vroegtijdig overlijden op 50-­‐jarige leeftijd betekent een verlies voor de literaire wereld. Zijn verhalen staan garant voor herkenbaarheid voor een Surinaamse en Caribische doelgroep. De koningin van Paramaribo speelt zich af in de koloniale tijd met een belangrijke plek voor de gedeelde Surinaamse geschiedenis met Nederland. De literaire erfenis van Clark Accord wordt sinds 2012 gewaarborgd door de Clark Accord Foundation.

Maxi Linder
De hoofdpersoon in het boek De koningin van Paramaribo is Wilhelmina Angelica Adriana Merian Rijburg alias Maxi Linder (1902-­‐1981). Volgens sommigen is zij de belichaming van een feministe avant la lettre. Of is zij het zoveelste product van sexueel misbruik? Door haar klandizie, die veelal bestond uit hooggeplaatsten, werd zij ook wel de Zwarte Koningin van de West genoemd. Een vrouw met een eigen wil die vanuit het recht van zelfbeschikking haar lichaam inzet als overlevingsmiddel. Maxi Linder werd geroemd vanwege haar scherpe tong, extravagant gedrag, maar ook vanwege haar onbaatzuchtig gedrag wat o.a. terug te zien was in het betalen van opleidingen van toen kansarme, maar nu succesvolle mannen.

Nieuwe generatie
Het doel van de Clark Accord Foundation is nieuwe generaties cultuurmakers verder laten bouwen op de kernwaarden die Clark Accord zo belangrijk vond: literatuur en cultuur, emancipatie en kennis van de (eigen) geschiedenis. Youtoday organiseert mediaprojecten, trainingen en netwerkbijeenkomsten over en voor de diversiteit in educatie, media en cultuur. Met de Clark Accord sessions streven zij gezamenlijk naar meer herkenbaarheid en erkenning van zwarte schrijvers en makers. De Clark Accord sessions wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Zuidoost.

Noot voor de redactie: Informatie: Faizel Lynch -­‐ YouToday Tel: 0629457101 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.